GitHub

下面是优秀的github现目

https://github.com/Leezj9671/Pentest_Interview

https://github.com/Leezj9671/offensiveinterview(红队)

https://github.com/tiaotiaolong/sec_interview_know_list

https://github.com/Mr-xn/BurpSuite-collections/blob/master/%E6%B8%97%E9%80%8F%E6%B5%8B%E8%AF%95%E

个人博客

郁离歌
http://yulige.top/?p=685


404 Not Found
https://4o4notfound.org/index.php/archives/183/


Dawnnnnnn
https://dawnnnnnn.com/2019/09/2019%E7%A7%8B%E6%8B%9B-%E5%AE%9E%E4%B9%A0%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%BB%8F%E5%8F%8A%E6%80%BB%E7%BB%93/


云袭2001
https://attacker.cc/index.php/archives/24/

微信公众号

从面试题中学安全
https://mp.weixin.qq.com/s/2SEaj3SM-N-H2GoIyzeDNw

一套实用的渗透测试岗位面试题
https://mp.weixin.qq.com/s/gURBomxu5kWlXe2ShUgZLA

渗透测试以及安全面试的经验之谈
https://mp.weixin.qq.com/s/stMo_Q0EuwEolWJSB2qXSQ

「一键投喂 软糖/蛋糕/布丁/牛奶/冰阔乐!」

X-Down

(๑>ڡ<)☆谢谢老板~

使用微信扫描二维码完成支付

标签: 面试

!如链接失效请在下方留言。本站所有资源均来源于网络,版权属于原作者!仅供学习参考,严禁用于任何商业目的,本站不对您的使用负任何责任。